Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC