Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI sẽ diễn ra từ 17 - 19/7

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC