Triển khai Nghị quyết của UBTV Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC