Các địa phương tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC