Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến vào 3 dự thảo Luật trình tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC