Kỳ họp thứ 14 (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI: Thông qua 12 nghị quyết quan trọng

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC