Lấy ý kiến các nhà khoa học, nhân sỹ trí thức, chuyên gia vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC