Bế mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI: Biểu quyết thông qua 30 nghị quyết quan trọng

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC