Sáng ngày làm việc thứ ba Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC