Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Ngù, xã Hiền Lương

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC