Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh tiếp công dân định kỳ tháng 1 

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC