Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC