Bảo đảm yêu cầu phòng dịch cao nhất trong lễ giao nhận quân năm 2021

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC