Ngành Tuyên giáo Hòa Bình tiếp bước truyền thống vẻ vang công tác tuyên giáo của Đảng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp tục sứ mệnh “đi trước mở đường”

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC