Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh thăm đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và cán bộ tiền khởi nghĩa

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC