Tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ, phòng, chống khủng bố huyện Cao Phong 

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC