Rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong của các sở, ngành theo hướng tinh gọn đầu mối

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC