Ghi nhận từ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lương Sơn

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC