Cựu chiến binh xã Vĩnh Đồng phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC