Phỏng vấn Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC