Đánh giá công tác phối hợp tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC