Giá trị sản xuất CN phấn đấu đạt 26.853 tỷ đồng

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC