Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới giám sát tình hình thực hiện Dự án Giảm nghèo tại tỉnh ta

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC