Xã Trung Thành (Đà Bắc): Khẩn trương khắc phục thiên tai

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC