Người dân xã Xuân Phong hiến đất làm nông thôn mới

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC