Trên 10.000 lượt người thăm quan, mua sắm tại Hội chợ Nông nghiệp sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc và Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC