Xã Mỹ Hòa (Tân Lạc): Lại thêm một vụ mía "đắng"

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC