Huyện Tân Lạc 560 hộ và trên 300 ha hoa màu bị thiệt hại do thiên tai

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC