Đánh giá kết quả Chỉ số PCI 2019: Từng sở, ngành, địa phương phải cố gắng nhiều hơn

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC