Xã Đồng Tâm: Nông dân sáng tạo thụ phấn cho na để đạt năng suất, chất lượng tốt

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC