Chỉ đạo sát sao và tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC