Phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến đường Khoan Dụ - Yên Bồng vào cuối năm 2021

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC