Năm 2020, có 51 dự án được quyết định chủ trương đầu tư

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC