Năm 2020, toàn tỉnh thành lập mới 66 hợp tác xã

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC