Kiểm tra sản xuất vụ chiêm xuân tại huyện Đà Bắc

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC