Nghị quyết “tam nông” - cuộc cách mạng hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện Lạc Thủy: Bài 1 - Nghị quyết của "ý Đảng - lòng dân”

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC