Xã Yên Trị: Mô hình nuôi hươu lấy nhung cho hiệu quả kinh tế khá

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC