Cần giải pháp mạnh cải thiện môi trường kinh doanh: Bài 1 - Chỉ số PCI tụt 18 bậc, phản ánh đúng thực chất môi trường kinh doanh

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC