Huyện Lương Sơn - thẳng thắn, cầu thị, tập trung cải thiện chỉ số DDCI: Bài 2 - Dứt điểm với tình trạng "trên nóng, dưới lạnh”

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC