Huyện Đà Bắc: Phát triển chăn nuôi đại gia súc giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC