Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại huyện Đà Bắc

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC