Giám sát việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố Hòa Bình

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC