Huyện Lạc Thủy đã cấy trên 78% diện tích lúa chiêm xuân

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC