Người dân thành phố Hòa Bình chen chân hiệu vàng trong ngày Vía Thần Tài

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC