Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Dẫn đầu đơn vị có nhiều cải cách thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC