Nông dân trong tỉnh khẩn trương thu hoạch lúa chiêm xuân

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC