Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh: Ưu tiên nguồn lực xây dựng huyện Lương Sơn đến năm 2025 đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC