Thả hơn 38 nghìn con cá giống trên hồ Hòa Bình

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC