Xã Ngổ Luông vượt khó xây dựng nông thôn mới

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC