Người dân thành phố Hòa Bình vỡ òa sau chiến thắng

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC